Whatever by Abhishek Kankaria & Shrruti Tapuria At Amazon India Fashion Week spring/summer 2017

abhishek-kankaria-shrruti-tapuria-at-amazon-india-fashion-week-spring-2017-9 abhishek-kankaria-shrruti-tapuria-at-amazon-india-fashion-week-spring-2017-5 abhishek-kankaria-shrruti-tapuria-at-amazon-india-fashion-week-spring-2017-4

More: 

Pria Kataaria Puri Latest Collection At Amazon India Fashion Week spring/summer 2017

abhishek-kankaria-shrruti-tapuria-at-amazon-india-fashion-week-spring-2017-15 abhishek-kankaria-shrruti-tapuria-at-amazon-india-fashion-week-spring-2017-14 abhishek-kankaria-shrruti-tapuria-at-amazon-india-fashion-week-spring-2017-10

More :

Mandira-Wirk Latest Dresses At Amazon India Fashion Week Spring/Summer 2017